Page 1 - 1450150_Wyprawka plastyczna 4-latek
P. 1

WYPRAWKA PLASTYCZNA

 Koordynator projektu
 Iza Parlicka

 Redakcja                KOLOROWY
 Stanisława Stępień 4

 Redakcja językowa i korekta
 Beata Pędziwilk
       -LATEK          START
 Opracowanie graficzne
 Magdalena Pilch

 Fotoedycja
 Tomasz Suszczyński

 Ilustracje
 Ilona Barbara Brydak
 Magdalena Pilch


 Projekt okładki
 Magdalena Pilch

 Skład i łamanie
 Tomasz Ptak Zdjęcia:
 Fotolia: Ornitolog82 (naklejka – jemiołuszka), Eric Isselée (naklejka – sikorka), fotomaster (naklejka – stojący
 gil), Eric Isselée (naklejka – wróbel dziobiący ziarno); s. 17: byrdyak (sarna), npps48, lancesagar (sum), Kjersti
 (kangur), kostik2photo (pszczoły), balakleypb (jaszczurka), Lars Johansson (nosorożec), ArtFotoDima (biedron-
 ka), marcus_hofmann (bocian), andreanita (lew).


 Wydawca oświadcza, że dołożył wszelkich starań, aby dotrzeć do wszystkich właścicieli i dysponentów praw
 autorskich.
 Książka, którą nabyłeś, jest dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, abyś przestrzegał praw, jakie im przysługują.
 Jej zawartość możesz udostępnić nieodpłatnie osobom bliskim lub osobiście znanym. Ale nie publikuj jej
 w internecie. Jeśli cytujesz jej fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A kopiując jej
 część, rób to jedynie na użytek osobisty.
 Szanujmy cudzą własność i prawo.
 Więcej na www.legalnakultura.pl
 © Grupa MAC S.A. 2016
 Polska Izba Książki
 ISBN 978-83-7873-928-9 indeks pakietu 1450150
 Grupa MAC S.A. ISBN 978-83-7873-929-6 indeks kart 1450110
 25-561 Kielce, ul. Witosa 76 indeks teczki 1462300
 tel. 41 366 55 55; faks 41 366 33 02
 e-mail: mac@mac.pl; www.mac.pl
 www.mac.pl
   1   2   3   4   5   6