Page 13 - 882094_Zdobywam swiat karty pracy kl4 cz3
P. 13

1. WPISZ W PUSTE OKIENKA LITERY WEDŁUG PODANEGO KODU. ODCZYTAJ HASŁA

        Z POMOCĄ NAUCZYCIELA. NARYSUJ TO, CZEGO NAZWĘ OTRZYMAŁEŚ.

              0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


              L S M R K A P T O Y        2   8   1   7                       6   7   5   4

        2   8   7   9   0                 0   5   0   4   5
                                                       11
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18