Page 10 - 882103_Zdobywam swiat karty pracy kl7 cz3
P. 10

1. PRZECZYTAJ WYRAZY, KTÓRE KAŻDY ŚLIMAK MA ZAPISANE NA SWOJEJ SKORUPIE.

       POŁĄCZ TE WYRAZY Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI. POKOLORUJ TEN RYSUNEK,
       KTÓREGO NAZWA ZACZYNA SIĘ LITERĄ C.

        Y   L                  A  Z  O  N
                           W                  C  E  B

        T    M  O                                  A   L

                                                  U     2. OBLICZ. POKOLORUJ NA TAKI SAM KOLOR RAMKI Z DZIAŁANIAMI, KTÓRE MAJĄ TAKIE
       SAME WYNIKI.


         13 – 10          13 – 3         10 – 3          3 – 3

         10 + 3          3 + 0          3 + 4         10 – 10
         13 – 0          10 + 0          3 + 10          13 + 0   8
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15