Page 12 - 882106_Zdobywam swiat karty pracy kl8 cz3
P. 12

1. UZUPEŁNIJ SAMOGŁOSKAMI A, O, E, U, I, Y PODANE WYRAZY.                             B__T__

           D__M


                                             D__SK__


                           W__R__K
           __GŁ__                                          M__L__N__

            R__W__R               PR__LK__          K__CZK__
     2. NARYSUJ OBRAZEK I GO PODPISZ. PODKREŚL W WYRAZIE WSZYSTKIE SAMOGŁOSKI.


   10
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17