Page 2 - 882558_SUPER_SMYKI_Karty_pracy_B+_cz-2
P. 2

Autorki                 Autorzy ilustracji
     Anna Banaś               Paulina Radziejewska (s. 2–3, 5 – tło pod monografię, 8, 27 – tło pod monografię,
     Marzena Czarnowska-Mazurek       34–35, 45 – tło pod monografię, 61 – tło pod monografię)
     Alicja Mironiuk             Natalia Sienkiewicz (s. 7, 11 – Pola z misiami, 12–13, 17, 24–25, 42–43, 45 – miś,
                         49, 52–53, 66, 88–89, 91 – Pola i Olo, 95, Pola: s. 1, 17, 18, 22, 30, 65, 75, 76, 94)
     Konsultacja merytoryczna
     Wiesława Żaba-Żabińska         Magdalena Pilch (s. 4 – rysunki po śladzie, 9, 14 – rysunki po śladzie,
                         26 – rysunki po śladzie, 28, 36 – rysunki po śladzie, s. 44 – rysunki po śladzie,
     Redaktor inicjujący           s. 46, 55 – kamień, 60 – rysunki po śladzie, 70 – rysunki po śladzie, 76 – piórka,
     Marzena Czarnowska-Mazurek       82 – rysunki po śladzie, 84 – talerze z ciastkami, 92 – ciastka)
                         Magdalena Babińska (s. 6, 11 – rzędy misiów, 16, 17 – planety, 18, 19, 21, 23,
     Redaktor serii             38–39, 51, 73, 77, 83 – Kot w butach)
     Anna Banaś
                         Alicja Gapińska (s. 15 – tło pod monografię, 37 – tło pod monografię,
     Redakcja merytoryczna          s. 45 – lalka, 71 – tło pod monografię, 83 – tło pod monografię)
     Anna Banaś               Karolina Rosołek (s. 27 – lalki, ilustracje w tekście)
     Monika Plewa
     Weronika Terpic             Anna Wojciechowska (s. 31, s. 48 – łańcuch, bombki, 96)
                         Katarzyna Dąbrowska (s. 33, s. 62)
     Redakcja językowa i korekta
     Krystyna Bajor             Agnieszka Niedźwiadek (s. 37 – sarna, 54 – ognisko, lampka nocna, świeca,
     Beata Pędziwilk             latarka, lecąca rakieta, kominek, 84 – znaczki)
                         Oliwia Gajda (s. 41, 87)
     Redakcja techniczna           Marcin Franczak (s. 58–59)
     Marek Zapała
                         Adrianna Foryś (s. 68–69)
     Skład i łamanie             Kaja Bajowska (s. 80–81)
     Tomasz Ptak
                         Marta Kitka (s. 15 – kot)
     Projekt i koncepcja artystyczna
     Gustaw Nowak

     Koordynator prac graficznych
     Milena Kot

     Projekt okładki
     Gustaw Nowak

     Ilustracja na okładce
     Natalia Sienkiewicz

     Fotoedycja
     Tomasz Suszczyński

     Autor opracowania
     graficznego monografii
     Milena Kot


                         Wydawca oświadcza, że dołożył wszelkich starań, aby dotrzeć do wszystkich wła-
                         ścicieli i dysponentów praw autorskich. Osoby, których nie udało nam się ustalić,
     ISBN 978-83-8227-038-9         prosimy o kontakt z wydawnictwem.
     © Grupa MAC S.A., Kielce 2021      Nabyta przez Ciebie publikacja jest dziełem twórcy i wydawcy. Przestrzegaj praw,
                         jakie im przysługują. Udostępniając książkę lub jej fragmenty, rób to wyłącznie
     Grupa MAC S.A.             w zakresie dozwolonego użytku, który określają przepisy prawa. Zawartość książki
     25-561 Kielce, ul. Witosa 76      możesz udostępnić nieodpłatnie osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie publi-
     tel. 41 366 55 55; faks 41 366 33 02  kuj jej w internecie. Jeśli cytujesz jej fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie
     e-mail: kontakt@mac.pl; www.mac.pl   zaznacz, czyje to dzieło. Kopiując jej część, rób to jedynie na użytek osobisty.
   1   2   3   4   5   6   7