Page 6 - 882558_SUPER_SMYKI_Karty_pracy_B+_cz-2
P. 6

d D                                       d dom


                                              dom


                                               o m


                                             d  o  m


    Pokoloruj rysunki, których nazwy zawierają głoskę d.

    Podziel nazwy zdjęć na głoski. Pokoloruj na niebiesko okienka − miejsca występowania głoski d.
    Przeczytaj.

         di do da dom dama moda data Adam

    Podkreśl na niebiesko litery d, D w podanych wyrazach.

      Dorota deser owady podłoga lody Dominik     d D d D d D    4   dcdcdcvcdcdcdcdziomie sylaby i głoski, słuch fonematyczny, sprawność manualna, czytanie, koordynacja wzrokowo-ruchowa
       analiza na po
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11