Page 10 - 882558_SUPER_SMYKI_Karty_pracy_B+_cz-2
P. 10

Rysuj szlaczek po śladzie.


     Obejrzyj obrazki strojów ludowych z trzech wybranych regionów Polski. Posłuchaj ich nazw. Wskaż dwa podobieństwa
    we wszystkich strojach kobiecych i dwa podobieństwa we wszystkich strojach męskich.


                          strój góralski
    strój łowicki                  strój kujawski
    8   grafomotoryka, wiedza ogólna, percepcja wzrokowa
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15