Page 9 - 882558_SUPER_SMYKI_Karty_pracy_B+_cz-2
P. 9

Policz sztućce oraz elementy zastawy stołowej. Wpisz znaki: >, < lub =.
           Każdy z Supersmyków chciałby spróbować, jak smakuje rogal świętomarciński. Sprawdź, czy dla każdego z nich
         wystarczy po jednym rogalu. Co zauważasz?

                                                                                    dcdcdcvasasasasasacdcdcdcd, percepcja wzrokowa
                                                                                 przeliczanie                  7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14